t-norum


Här har vi ett bildsvep med 7 foton som speglar omgivningen runt Åmålsån 1918. Fotograf den produktive amatörfotografen Ahlin från Upperud. 


1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918


Två profiler, en inom företagsvärlden och en gammal socialdemokratisk minister har tröttnat på hur illa politikerna sköter den offentliga vården.    

 

Politikerna är sjukvårdens stora problen är rubriken på Leif Östling och Björn Rosengerns debattartikel i SvD .


Frågan är väl om de flesta problem vi har i Sverige är en följd av politiker med dålig kompetens på det område de har att bevaka för medborgarnas räkning. Vi kan ju se hur politikerna skött invandringsproblematiken under flera år där man struntat i både en bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och integrationspolitik som ligger i samklang med alla som bjudits in i den svenska gemenskapen. Något som vi nu ser konsekvenserna av med ökade klasskillnader,problem i skolor, sjukvården och social oro i samhället.  

 

Den landstingsstyrda sjukvården är ett bra exempel hur det går när de olika politiska konstellationer styr runt om i landet så är det bara att jämföra hur det ser ut inom EU för att förstå att vi har en hoper politiker och tjänstemän som inte har en aning vad de håller på med utan försöker lösa alla problem med mer skattepengar i stället för att ta till sig kunskaperna hur andra länder har byggt upp sin sjukvård. I bland kan man undra om det inte är att få sitta runt köttgrytorna och ta del av våra skattepengar med en allt större byråkrati som bromsar hela utvecklingen mot en effektivare vård. Men som de båda herrarna informerar om i sin debattartikel att när en läkare i OECD behandlar tre gånger fler än sina lärarkollegor i Sverige så kan det knappast vara fråga om en resursbrist eller när man kan konstatera att eller att man trots att Sverige är de länder som har högst utgifter på  sjukvård så har våra politiker utöver detta lyckas skapa en arbetsmiljö för de anställda där den offentliga vården har ett sjuktal som ligger 30% över den privata. 

 

Så frågan är väl om lösningen som samtliga politiska partier står bakom att pumpa in fler miljarder i en sjuk organisation där politiker och en allt mer växande byråkrati som styr och ställer och där vi hamnar allt längre från en lösning på sjukvårdskrisen. Att vänstern skriker sig hesa och hetsar upp medborgarna där man fokuserar sig mot vinster i välfärden samtidigt som vi vet att de privata har en betydligt bättre organisation där behandlingen av patienter ligger på EU-nivå. Så frågan är väl om inte artikelförfattarna Leif Östlund och Björn Rosengren slår huvudet på spiken i sin analys som går ut på att ta radikala grepp genom att plocka bort alla politiker och byråkrater som styr vården i dag.

 

I stället måste de som har kompetensen också styra och organisera vården. Något att tänka på för våra politiska partier när man nu i valtider fortfarande försöker lösa vårdkrisen med att pumpa in mer resurser i en organisation som har en skrämmande dålig effektivitet. En av de sämsta inom hela EU området.

 

Så när ni hör hur våra partier i debatterna bjuder över varandra i miljardregnet till sjukvården så kan man konstatera att de fortfarande inte har en susning i hur man skall komma tillrätta med att få effektiviteten nå upp till en EU nivå i den offentliga sjukvården som också skulle frigöra resurser till andra viktiga sektorer i samhället. Men tror man att allt löses genom skattehöjningar i all evighet kommer till slut bli en enorm besvikelse. för gemene man i framtiden.          

 

tnDokumentet – sex, sprit och solidaritet om livet på Aftonbladet på 1970 talet. sexuella trakasserier och en djupt rotad alkoholkultur på arbetsplatsen. Avslöjanden som borde fått ledningen att vakna till. Men samma kultur finns fortfarande kvar på Aftonbladets redaktion visar det sig i spåren efter Metoo rörelsen .  
Bildresultat för me too aftonbladet
Staffan Heimersson som på sin tid på Aftonbladet var helt oförtående av det som hände på 1970 talet och tydligen lika oförstående av som händer nu på Aftonbladet  om sexism, sexuella övergrepp, missbruk, interna bråk och en förtroendeklyfta mellan ledning och medarbetare. Historien upprepar sig från 1970 talet.Den 8 maj 1978 var det ovanligt tyst på Aftonbladets redaktion. Ett stencilerat dokument låg på alla skrivbord. "Om vårt liv på Aftonbladet, av kvinnorna på Aftonbladets redaktion" stod det på det röda omslaget och på sidorna fanns vittnesmål om sexuella trakasserier och en djupt rotad alkoholkultur på arbetsplatsen. Manifestet skapade en upprörd debatt och ledde senare till att Aftonbladet startade svensk press första kvinnoredaktion. Den här dokumentären handlar om hur Dokumentet, 40 år före #metoo, förändrade världen, åtminstone lite. utom på  på Aftonbladet som fortsätter som ingenting hände på 1970 talet .

 

https://www.svtplay.se/video/17627726/dokumentet--sex-sprit-och-solidaritet

 

 

En dokumentär om hur kvinnorna på Aftonbladet tog sig samman och med en gemensamt dokument avslöjade hur det gick till på det LO ägda Aftonbladet på 1970 talet. Frågan är väl om det hänt så mycket mer sedan 1978 år avslöjande när vi i spåren av Metoo avslöjandet när det visar sig att det man på Aftonbladets redaktion stolt brukar tala om ”Aftonbladet-andan”. En alldeles speciell gemenskap och sammanhållning som många som har jobbat här genom åren kan vittna om. Nu 40 år efter dokumentet cirkulerar det rykten om en fortsatt grabbig kultur på redaktionen. Grabbighet i form av en onödig jargong som i vissa ögonblick och situationer under åren ibland gått över gränsen visar det sig i spåren av Me too avslöjanden.  Samtidigt som man Under Metoo avslöjades flera fall där anställda på Aftonbladet anklagades för olika sexuella övergrepp. Bland annat tvingades ledarskribenten Fredrik Virtanen lämna tidningen efter att anklagats för våldtäkt.

 

Det verkar som man har svårt att komma i från kulturarvet som sitter i väggarna på Aftonbladets efter den tid som arbetarrörelsen var ägare för tidningen. Inte bara i tidningsvärlden som representanter i facket titt som tätt får krypa till korset och göra avbön för sina synder i hur man beter sig i sina förtroendeuppdrag. I stort sett någon gång varje år de senaste 30 åren så dyker det upp skumraskaffärer hur man sätter en egen agenda hur man skall uppträda i sin roll, Något som också verkar vara sitta cementerat i väggarna på arbetarrörelsen 

 

När det gäller Aftonbladet så kan man konstatera så har läsarna börjat avslöja deras dubbelspel och lämnar tidningen i allt större utsträckning. . Allra tydligast är nedgången i segmentet kvinnor 18-24 år, enligt våra källor en tydlig Virtanen-effekt. Aftonbladet tappar även tydligt i gruppen högutbildade. Det är inte alltid så lätt att leva som man lär det har i alla fall arabetarrörelsens representanter både i politiken och inom Lo kollektivet visat gång på gång och där nu också Aftonbladet faller in i  samma mönstret. Men med tanke på att LO fortfarnade har ett ägarintresse  i tidningen så kanske det inte är så lätta att helt plötsligt ändra beteende och börja leva som man lär .   

 tn  

När har pensionärerna fått nog av hur våra politiker behandlar dem ? När kommer pensionärsupproret ?  

Medan våra politiker skor sig på skattebetalarnas bekostnad med pensioner, arbetsfria inkomster i åratal utan att behöva stå till arbetsmarknadens förfogande så duckar man samtidigt på larmrapporter om hur många av våra fattigpensionärer lever i det här landet. Att vi har en växande skara fattigpensionärer i Sverige verkar inte bekymra våra valda politiker. Är det för att den senaste pensionsuppgörelsen var block överskridande som man duckar för problemet och inte vill ta initiativ till en ny rättvisare uppgörelse där levnadsförhållandet och inte antal år i arbete skall vara det som avgör pensionen.

Varför inte ha samma utgångspunkt för beräkning av pensionens storlek som våra riksdags och kommunpolitiker har. Där är det inte åren som förtroendevald som är det primära utan mer att man skall upprätthålla en försörjning även efter sitt förtroendeuppdrag. I min hemkommun Åmål så har vi haft 3 kommunalråd 2 socialdemokrater och en centerpartist som fick arbetsfria inkomster i över 10 år efter det de blev utsparkade av väljarna i sitt förtroendeuppdrag. Här myglade man till en uppgörelse långt ifrån de avtal och bestämmelser som skulle reglera avgångarna. Vi ser hur ministrarna i våra regeringar också med fulla ministerpensioner gömmer arbetsinkomster i bolag för att inte mista sina pensioner. Vi ser hur man bjuder in anhöriga till våra flyktingar som får pensioner utan att lagt en enda arbetstimme eller skattekrona till pensionssystemet i Sverige.

 

Men att få upp nivån på våra fattigpensionärer där många lagt ner hela sitt liv i att bygga upp Sverige det anser man sig inte ha råd med. Man håller dem över vattenytan med olika bidrag för att kompensera boendekostnader men vägra hårdnackat ge dem en pension som de kan disponera fritt över och bestämma själva vad man vill prioritera på ålderns höst. Här har man arbetat hel eller halvtid i ett Sverige utan utbyggd barnomsorg, den fick man stå för själv om man ville arbeta, med låga barnbidrag, ingen föräldrapenning, man har till och med varit med och betala gymnasieutbildningen för sina barn. Man hade 3 karensdagar i sjöförsäkringen vilket också resulterade i en med dagens mått låga sjukskrivningsuttag. inga vabbdagar eller andra sociala förmånersom nu men man är med och betalar via sin skattsedel för det som man aldrig fick ta del av själv.  

 

Dessa gamla som hankat sig fram utan att gnälla de behandlar man nu som fattighjon som resulterat i att Sverige ligger i topp att ha mest fattigpensionärer i hela Eu området. Att man sedan i hela sitt arbetsliv fått vara med och betala för sociala förmåner utan att själva haft möjlighet att utnyttja förmanarna borde få en och annan politiker att börja tänka till och börja prioritera om så att även våra fattigpensionärer får sin berättigade del av kakan. 

 

Samtidigt så går nu larmsignaler för 60-talisterna framtida pensioner. Men det ser mörkt ut för generationen – enligt en färsk rapport från Minpension får 60-talisterna mindre i pension än 50-talisterna.Pensionen minskar sedan för varje generation.– Det finns flera skäl till att 60-talisterna får något lägre pension givet samma lön, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension. Medan den manliga 40 och femtitalisterna kom inpå arbetsmarknaden tidigt många i 16 år ålder och med ATP i ryggen så har de heltidsarbetande en bättre förutsättning för en bra pension.

 

Kvinnorna däremot som blev tvingade att stanna hemma de första åren på grund av en dålig utbyggd barnomsorg blev de stora förlorarna beroende hur länge man stannade hemma och om man föredrog heltid i stället för deltid när man kom ut på arbetsmarknaden. När nu 60 taklisterna närmar sig pensionsåldern med en betydligt kortare tid på arbetsmarknaden och där man också beräknas leva längre så ser det ganska dystert ut för 60 taklisternas framtida pension. När pensionen börjar närma sig 50% av den nuvarande slutlönen så blir det inte så fett för många och där också kvinnorna som inte jobbat heltid också i den här generationen blir de stora förlorarna.

 

Frågan är väl om man inte skall börja prioritera om hur våra skatter skall användas. År det kultur, idrott eller en ny tåghastighetsbana, eller en massa miljarder för att hålla den fria pressen under armarna som är det viktiga? Eller är det att värna om våra pensionärer  som varit med och byggd det här samhället under många år ?  Det tål att tänka på så här i valtider.  


 tnÅrets första insatts i trädgården förutom att kratta bort allt som tallarna sprider så blev det att få ordning på trädgårdsdammen. Utan tvekan så är dammen hjärtat i trädgården. Man hör porlandet och alla fåglar som samlas runt dammen under sommaren. Isen försvann för bara en vecka sedan i dammen  så nu kändes det rätt att lägga ner lite energi på att få ordning innan växterna tar fart. Rengöring av alla löv som samlats på botten och få i gång pumpanläggningen så var det bara att starta upp och börja njuta av det polande ljudet. I stort sett så är det bräkenväxter eller ormbunkar som är dominerande runt vattnet.

De första åren hade vi Guldfiskar i dammen men 10 små guldfiskar blev både 9 och 8 ända fram till det till slut blev bara en kvar som också till slut tröttnade och försvann. Så nu är dammen fisk fri och lika bra det för så fort man visade sig över damkanten så försvann de under någon sten till besvikelse för våra barn barn när de kom på besök.